PARTNER NIERUCHOMOŚCI        ŻARY, ul. GÓRNOŚLĄSKA 2    

Kursy walut NBP: USD 3,73 | EUR 4,53 | CHF 4,16 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne
zgloś ofertę
kontakt
Szczegóły oferty
Rodzaj oferty
działka komercyjna ( sprzedaż )
Numer
954/2609/OGS
Miasto
PRZEMYŚL
Ulica
Fabryczna
Cena
149 000 PLN kalkulator
Cena za mkw
31,23 PLN mkw
Powierzchnia
4771.00 m2
Droga dojazdowa
asfaltowa
Media - prąd
TAK
Opis
Przemyśl, ul.Fabryczna - działka komercyjna z MPZP, powierzchnia 4771 m2 (47,71 arów) przy drodze asfaltowej, z dobrą komunikacja do centrum miasta. Istnieje możliwość zakupu działki sąsiedniej i jej poszerzenia.

Działka wymaga nakładów polegających na oczyszczeniu terenu z drzew i krzewów.
Bardzo atrakcyjna cena TYLKO 30 zł/m2 za działke komercyjną.

INFORMACJE z MPZP
Obiekt 044 U2

Grupa obiektów
U (zabudowa usługowa)
Przeznaczenia obiektu
U (tereny zabudowy usługowej)
MPZP Słowackiego II

7. 1. Ustanawia się TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami
1) Ul o powierzchni 0,29ha,
2) U2 o powierzchni 1,74ha.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację
1) budynków lub zespołu budynków usługowych o zakresie nieuciążliwych usług rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych, oświatowych, kulturalnych, medycznych, biurowych, związanych ze sportem i rekreacją i podobnych,
2) zieleni urządzonej,
3) wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych,
4) obiektów małej architektury,
5) parkingów i garaży naziemnych i podziemnych,
6) dróg wewnętrznych i wydzielonych lub powiązanych z tymi drogami ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
3. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1 ustała się następujące wymagania
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8,0m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL1, KDD1 i KDD2,
2) ponadto dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ul nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od granicy planu,
3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2 nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20,0m od linii rozgraniczającej teren ZP1,
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki inwestycyjnej,
5) wysokość zabudowy
a) do trzech kondygnacji nadziemnych,
b) maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 12m licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu dachu.
6) dopuszcza się dach płaski, dwu lub wielospadowy,
7) pokrycie dachów materiałami pokryciowymi ceramicznymi lub imitującymi dachówkę ceramiczną, w barwach ceramiki naturalnej, brązu lub grafitu,
8) kolorystyka elewacji z zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych (ceramika, drewno, szkło, kamień, stal itp.), z wyłączeniem stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,
9) dla obiektów należy zapewnić dojazdy dla samochodów dostawczych i osobowych,
10) obowiązek zapewnienia 1 miejsca postojowego na 25m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
11) zapewnić miejsca dla parkowania rowerów.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg publicznych KDL1, KDD1 i KDD2.
5. Uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać 80% dopuszczalnej wielkości normowej na granicy części nieruchomości zajmowanej przez ten rodzaj działalności i funkcji mieszkaniowej.
6. Poziom hałasu nie może przekraczać 95% poziomu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7. Wysokość wolnostojących urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3) nie może przekraczać 8m.
8. Zasady podziału działek ewidencyjnych
1) minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej 0,25 ha,
2) każda działka inwestycyjna musi mieć zapewniony dostęp komunikacyjny od dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez system dróg wewnętrznych powiązanych z tymi drogami,
3) Dopuszcza się podziały na działki ewidencyjne mające na celu wydzielenia działek dla urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji publicznej.

SETKI ATRAKCYJNYCH OFERT.

SPRZEDAJEMY NAJSZYBCIEJ.

POMAGAMY W UZYSKANIU ATRAKCYJNEGO KREDYTU NA ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI.WSPÓŁPRACUJEMY Z DORADCAMI FINANSOWYMI Z 24 BANKÓW.

- WYCENY NIERUCHOMOŚCI.


Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Poszukujemy do współpracy pośredników nieruchomości.

PARTNER NIERUCHOMOŚCI

tel 501-509-731, 533-308-999, 887-758-384, 606-705-480

www.partnernieruchomosci.info
Jesteś zainteresowany?
Agent prowadzący
Zbigniew Foryś
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo
20102
Telefon
+48 509 227 033
E-mail
z.forys@gik24.com

Biuro Obrotu Nieruchomości
Górnośląska 2
68-200 Żary
tel.: 501-509-731
email: mszklarz_nieruchomosci@vp.pl
Wyślij zapytanie
Imię i Nazwisko 
Telefon 
E-mail 
Treść zapytania 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Biuro Obrotu Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.
Wyślij ofertę e-mailem
 

© 2021 Biuro Obrotu Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: Mieczysław Szklarz - tel. 501-509-731 Jakub Szklarz - tel. 887-758-384 Mirela Ziemiańska - tel. 533-308-999 Irena Bestrzyńska - tel.48 690 411 006 e-mail: mszklarz_nieruchomosci@vp.pl Adres: ul. Górnośląska 2 68-200 Żary